پشم شیشه و توری

پشم شیشه از الیاف بسیار نازک با انعطاف پذیری بالا تشکیل گردیده است که تعداد بسیار زیادی از این الیاف در پروسه تولید پشم شیشه به یکدیگر تافته شده و به صورت یک لایه عایق پشم شیشه با طول و عرض و ضخامت تعریف شده با روکشهای مختلف به بازار عرضه می گردد.
در واقع به هم تافتگی این الیاف سبب ایجاد حفره های بسیار زیادی در پشم شیشه می گردد که این حفره ها با حفظ هوا در خود ماهیت عایقی را در پشم شیشه به وجود می آورند. 

مواد اولیه تشکیل دهنده عایق پشم شیشه و در صد ترکیب آنها به شرح زیر می باشد:

سیلیس

کربنات سدیم

دولومیت

فلدسپات

براکس

سنگ آهک

کربنات باریم

سولفات سدیم

پشم شیشه از الیاف بسیار نازک با انعطاف پذیری بالا تشکیل گردیده است که تعداد بسیار زیادی از این الیاف در پروسه تولید پشم شیشه به یکدیگر تافته شده و به صورت یک لایه عایق پشم شیشه با طول و عرض و ضخامت تعریف شده با روکشهای مختلف به بازار عرضه می گردد.
در واقع به هم تافتگی این الیاف سبب ایجاد حفره های بسیار زیادی در پشم شیشه می گردد که این حفره ها با حفظ هوا در خود ، ماهیت عایقی را در پشم شیشه به وجود می آورند.

مهمترین عامل در هنگام خرید جهت بهره وری بهتر از پشم شیشه مشخصات فنی آن است که به صورت زیر تعریف می گردد:

دانـسـیـتـه

وزن یک متر مکعب پشم شیشه در واحد کیلوگرم را دانسیته می نامند. به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان ، پشم شیشه ازدانسیته حداقل ۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب تا حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می گردد. به عبارت ساده تر دانسیته یا وزن مخصوص پشم شیشه وزن یک متر مکعب پشم شیشه در واحد کیلو گرم است و یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت کالا می باشد.

ضخامت

ضخامت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در ضرایب مقاومت حرارتی ، انتقال حرارتی و جذب صوت می باشد. پشم شیشه با ضخامتهای ۲۵ و۵۰ میلیمتر بیشترین مصرف را در ایران دارند.

نوع لفاف

با توجه به نوع استفاده متغیر است

imagestor

slide6