• 466
  • 465

ساخت انواع آلاچیق

آلاچیق های غیر پیش ساخته

این آلاچیق ها از جنس فلز یا چوب با سقفی از جنس سفال، آردواز، آندولین، روف تایل یا ورق طرح سفال قابل اجراست. داشتن نرده، نیمکت، سقف کاذب و … با نظر کار فرما قابل اجرا است. نوع آلاچیق ها بر اساس اندازه و مشخصات و بودجه کارفرما، بررسی و توسط طراحان این موسسه طراحی شده و در محل پروژه اجراء می گردد.

Digital StillCamera

۳۲۸۴۴۲۹۲

hu5pz28vmz6ka3qcby

alachigh3 (1)

۴۳۳۰۷۰۹۰۲۱۸۸۴۱۸۸۳۰۲۶ (۱)

a-24

۱۰p679k

images (1)