• 468
  • 469
  • 470

ویلا

ویلا به ساختمانی گفته می‌شود که در تعریف امروزه از چهار طرف به بیرون نما داشته باشد و معمولا آن را در اطراف شهرها یا در ییلاق‌ها می‌سازند. البته در بعضی از کشورها قوانین ساخت و ساز به شهروندان اجازه ساخت ویلا در داخل شهر را می‌دهد و خانه‌های مسکونی به صورت ویلایی ساخته می‌شوند.
در ایران در فرهنگ عامه معمولا به خانه‌هایی که نمای چهار طرف داشته باشند یا سقف شیب‌دار داشته باشند خانه‌های ویلایی گفته می‌شود و در شمال ایران به خاطر اقلیم مرطوب اکثر خانه‌ها به صورت ویلایی ساخته می‌شدند و با گسترش شهرها از تعداد ویلاها در مراکز شهرها کاسته شد ولی در حومه و شهرک‌های ویلاها به چشم می‌خورند.

۳۳

۹۴

۱۰۰

۱۰۳

۱۰۶

۲۴۱۰۲۰۰۷۳۹۸

۲۰۱۱۱۰۰۹۱۳۵۴۶۴۴۸

۰۰۰۰۰۰ (۴۰۳)

۱۸۶

bbbb-(88)

۱۲۳۵

۲۰۱۴۱۰۱۹_۱۲۰۸۲۲